ZMIANA STAWEK PODATKU VAT W BAZIE TOWAROWEJ KAS ELZAB

MIANA STAWEK PODATKU VAT W BAZIE TOWAROWEJ KAS ELZAB

ZMIANA STAWEK PODATKU VAT W BAZIE TOWAROWEJ KAS ELZAB

 

Jeśli kasa fiskalna pracuje na stałe z programem magazynowym, zalecane jest programowanie bazy (zmiana przyporządkowania stawki dla towaru, bezpośrednio z programu magazynowego). Szersze informacje na temat zmiany stawki dla towaru powinny być dostępne w instrukcji obsługi konkretnego programu. W przypadku gdy kasa pracuje samodzielnie zmianę stawki przypisaną dla towaru można zmienić z menu kasy (ewentualnie cenę) zgodnie z instrukcją obsługi kasy FUNKCJE KIEROWNIKA ->KONFIGURACJA ->DEFINIOWANIE TOWARÓW lub TOWARY.

Dla większej liczby towarów należy wykorzystać program serwisowy.

 

1. Zmiana stawki VAT w bazie towarowej kas Elzab obsługiwanych przez ECRSerw

Obsługiwane kasy: Mini, Mini E, Jota, Jota E, Eco, Alfa, Alfa Lux, Alfa Plus, Alfa Super, Alfa Max, 
         Alfa Max E, Delta, Delta Lux, Delta Max, Delta Max E

W programie serwisowym ECRSerw można dokonywać zmiany stawki podatkowej dla każdego towaru indywidualnie. Jednak ze względu na brak opcji globalnej zmiany stawek Vat przypisanych dla towarów np. z C na D, poniżej została zaprezentowana metoda takiej zmiany z użyciem programu Eureka, która dysponuje takim mechanizmem. Eureka wówczas stanowi konwerter bazy. Reasumując proces wygląda następująco, programem ECRSerw odczytujemy bazę z kasy, przenosimy bazę do programu Eureka, zmieniamy globalnie stawki (ewentualnie cenę) w programie Eureka, a następnie eksportujemy bazę do programu ECRSerw, gdzie ostatecznie zapisujemy zmodyfikowaną bazę do kasy.

1.1 Podłączamy kablem kasę do komputera

1.2 Uruchamiamy program serwisowy ECRSerw (Który można pobrać ze strony elzabu)

a)	Wybieramy odpowiedni typ połączenia z kasą, jeśli kablem to połącznie jest bezpośrednie (szybkość transmisji 9600) 
b)	Wybieramy „Połącz z kasą”

1.3 Jeśli połączenie zakończy się sukcesem, program sam przejdzie do zakładki „Stan kasy”

1.4 Teraz wchodzimy do zakładki „Wymiana danych z kasą”

a)	Zaznaczamy pozycję „Towary”
b)	Wybieramy „Odczyt”
c)	Następnie „Wykonaj” 

Następnie wskazujemy zakres PLU do odczytane, a następnie „Zatwierdzamy”

1.5 Jeśli odczyt zakończył się prawidłowo, pokaże się komunikat „Zakończono odczyt danych"

1.6 W folderze programu ECRSerw, zostanie stworzyny plik tekstowy „Towary.txt”

1.7 Plik Towary.txt z folderu ECRSerw kopiujemy do folderu z Eureką

2. Zmiana stawki VAT w bazie towarowej kas Elzab obsługiwanych przez Eureka

Obsługiwane kasy: K10, Sigma oraz kasy Online (Slim, K10 Online, Mini LT, Mini Online, Jota Online)

2.1 Uruchamiamy program serwisowy Eureka (Który można pobrać ze strony elzabu)

2.2 Wybieramy odpowiedni typ połączenia z kasą, jeśli kablem to połącznie jest bezpośrednie. A następnie klikamy Połącz.

Jeżeli chcemy użyć tylko programu Eureka do konwersji bazy z programu ECRSerw wówczas wybieramy klawisz „Anuluj".

2.3 Przechodzimy do : Plik > Edycja > Baza Towarowa

2.4 Po załadowaniu bazy towarowej, możemy dowolnie zmieniać stawki dla dowolnego produktu / usługi.

a)	Klikamy „Zmiana stawek” 
b)	A następnie wybieramy odpowiednią literę odpowiadającej danej stawce
c)	Opcjonalnie można zaznaczyć opcję przeliczenia cen działające na podstawie następującego algorytmu: 
    "Z ceny brutto otrzymujemy cenę netto. Następnie z ceny netto
    wyznaczana jest cena brutto z użyciem stawki docelowej."
d)	Gdy zmienimy stawki które chcieliśmy, wybieramy „Zmień”


Przykład: Gdy w bazie chcemy zmienić stawkę dla wszystkich towarów ze stawką C (5%) na stawkę D (0%) to w zaznaczamy literki tak jak na obrazku poniżej.2.5 Po wykonaniu zmiany przyporządkowania stawki (ewentualnie ceny), program zaproponuje zapisanie bazy do kasy.

UWAGA1: Należy sprawdzić przyporządkowanie stawki Vat dla towarów czy są prawidłowe. Jeżeli występuje towar, który nie powinien mieć zmienionej stawki, wówczas należy dokonać zmiany indywidualnie dla towaru.
UWAGA2: Jeżeli była wykonywana sprzedaż na kasie, należy przed operacją zapisu wykonać raport dobowy. W przeciwnym przypadku, operacja zapisu do kasy się nie powiedzie.
UWAGA3: W programie serwisowym Eureka od wersji 2.05 wprowadzono również możliwość globalnej zmiany cen brutto z możliwością wybrania filtru: wszystkich towarów/w danych stawkach/towarów według grup

3. Eksport zmodyfikowanej bazy z programu Eureka do ECRSerw

 3.1 Jeżeli chcemy zapisać bazę do kas obsługiwanych przez ECRSerw, należy w programie Eureka w edytorze towarów wybrać:

a)	„Eksport do WinECRSerw”
b)	Na pytanie "Nazwa towaru.... Kontynuować?" odpowiedzieć "Tak"


3.2 Podać ścieżkę do programu ECRSerw i nadpisać stary plik towary.txt
3.3 W programie serwisowym ECRSerw po połączeniu się z kasą należy wybrać Zapis, Towary i Wykonaj
UWAGA: Jeżeli była wykonywana sprzedaż na kasie, należy przed operacją zapisu wykonać raport dobowy. W przeciwnym przypadku, operacja zapisu do kasy się nie powiedzie (Niezerowy licznik paragonów).
UWAGA2: Należy również wykonać zerujący raport szczegółowy sprzedaży (Funkcje Kierownika ->Raporty zerujące ->Raport Szczegółowy Sprzedaży lub dla kas starszych z kopią papierową np. Mini, Jota, Alfa  
Funkcje Kierownika ->Raporty ->Raport Szczegółowy Sprzedaży, gdy flaga Funkcje Kierownika ->Ustawienia ->Zerowanie stanów ustawiona jest na TAK). W przeciwnym przypadku program zwróci błąd (Towar do skasowania 
lub zastąpienia ma niezerową sprzedaż). Jeżeli raport szczegółowy sprzedaży pomimo wskazanych ustawień nie wykona się jako zerujący, oznacza to, że w kasie włączona jest funkcja Program Magazynowy. Wówczas 
funkcje należy wyłączyć (Funkcje Kierownika ->Ustawienia ->Program magazynowy ustawić na NIE.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl