ZEBEX Z-3052 - konfiguracja z kasą SEMI E.KO, SEMI PLUS

ZEBEX Z-3052 - konfiguracja z kasą SEMI E.KO, SEMI PLUS

ZEBEX Z-3052 - konfiguracja z kasą SEMI E.KO, SEMI PLUS

     Czytnik kodów kreskowych Zebex Z-3052 to propozycja dla osób lubiących podążać za rozwojem technologii i chętnych do wdrażania nowoczesnych rozwiązań w swoim biznesie.

     Jest to ręczny czytnik służący do odczytu kodów dwuwymiarowych zwanych kodami 2D. Jego konstrukcja umożliwia również odczyt standardowych kodów liniowych. W Polsce stosuje się kilka typów kodów dwuwymiarowych PDF417, MaxiCode, DataMatrix (ECC200), QR Code, Aztec Code. Kody te umożliwiają zapis dużo większej ilości informacji na tej samej powierzchni w porównaniu do kodów jednowymiarowych.Obecnie kody 2D w codziennym użytku można spotkać na fakturach za energię, gaz, w dowodach rejestracyjnych pojazdów.

     Czytnik ten został wyposażony w laser, który po uruchomieniu zaznacza użytkownikowi specjalnymi liniami pole odczytu kodu kreskowego( patrz rysunek poniżej).

     Celem oznaczenie pola skanowania jest ułatwienie pracy z czytnikiem.

     Skanowany kod 2D powinien znaleźć się w całości w obszarze skanowania wyznaczonym przez czytnik. W przypadku kodów 1D wszystkie linie kodu kreskowego powinny znaleźć się w obszarze skanowania wyznaczonym przez czytnik, ale niekoniecznie muszą być w całości w tym polu. Na rysunku poniżej przestawiono zasady odczytu kodów kreskowych 1D i 2D.

 

 Na rysunku poniżej zaprezentowano zasady skanowania kodów 1D.

     Kasy DATECS współpracują z czytnikami wyposażonymi w kabel komunikacyjny RS-232. W celu podłączenia czytnika do kasy SEMI E.KO, SEMI PLUS (MP54/55/56/500,MIDI) należy zastosować dodatkowo przejściówkę o symbolu KC-510B, której schemat przedstawiono poniżej.

     Czytnik może być zasilany bezpośrednio z portu SKANER. W przypadku podłączenia poprzez port COM1 lub COM2 należy zastoso-wać zasilacz zewnętrzny. Parametry portu ska-ner należy ustawić w konfiguracji kasy na złą-czu COM2. Przy takiej konfiguracji port COM2 musi pozostać nieużywany przez inne urządze-nia.

     W celu skonfigurowania czytnika do współpracy z kasą SEMI E.KO, SEMI PLUS należy zeskanować poniższy kod.

     W celu komunikacji kasy z czytnikiem w kasie SEMI E.KO, SEMI PLUS należy rów-nież ustawić parametry portu SKANER na por-cie COM2 według poniższej procedury:

- uruchom kasę klawiszem [ESC/Ó]
-przy pomocy klawiszy [↑], [↓] wybierz funkcję PROGRAMOWANIE
-zatwierdź wybraną funkcję klawiszem [GOTÓWKA]
- przy pomocy klawiszy [↑], [↓] wybierz funkcję KONFIGURACJA
- zatwierdź wybraną funkcję klawiszem [GOTÓWKA]
- przy pomocy klawiszy [↑], [↓] wybierz funkcję PORTY COM
- zatwierdź wybraną funkcję klawiszem [GOTÓWKA]
- przy pomocy klawiszy [↑], [↓] wybierz funkcję PERYFERIE
- zatwierdź wybraną funkcję klawiszem [GOTÓWKA]
- przy pomocy klawiszy [↑], [↓] wybierz port COM2 (ustawienia portu COM2 odpowiadają za ustawienia portu SKANER),
- zatwierdź wybraną funkcję klawiszem [GOTÓWKA]
- przy pomocy klawiszy [↑], [↓] jako typ urzą-dzenia wybierz SKANER
- zatwierdź wybraną funkcję klawiszem [GOTÓWKA]
- przy pomocy klawiszy [↑], [↓] wybierz wyma-ganą prędkość np. 9600
- zatwierdź wybraną funkcję klawiszem [GOTÓWKA]
- potwierdź wprowadzone zmiany klawiszem [GOTÓWKA]
Po wprowadzeniu zmian kasa przejdzie do programowania kolejnego portu COM. Aby wyjść z programowania należy nacisnąć klawisz [ESC/Ó].
UWAGA: W celu podłączenia czytnika po-przez port SKANER należy ustawić parame-try portu SKANER na porcie COM2. Port COM2 powinien pozostać nieużywany.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl