YAKUDO.NET program do obsługi wag etykietujących DIGI

YAKUDO.NET program do obsługi wag etykietujących DIGI

     Program YAKUDO.NET jest aplikacją do programowania urządzeń DIGI w szerokim tego słowa znaczeniu. Z jego pomocą możemy komunikować się z kilkoma urządzeniami na raz, tworzyć bazy artykułów, projektować ety-kiety, programować klawiatury wag, tworzyć bazy dostawców, itp. Jest to aplikacja typowo web’owa, czyli dostęp do niej odbywa się tylko poprzez sieć internetową.

Umożliwia zdalną obsługę wielu wag (starych, jak również nowych modeli) przy po-mocy jednego oprogramowania.

Przy pomocy Yakudo.NET można stwo-rzyć między innymi wzór etykiety dla wybrane-go artykułu, grupy artykułów, a następnie prze-słać do wagi. Widok etykiety w programie jest odzwierciedleniem drukowanych etykiet.

Oprócz tworzenia wzorów etykiet pro-gram służy również do tworzenia bazy artyku-łów PLU, którą można przesłać do wybranej jednej lub kilku wag. Struktura bazy PLU za-wiera wszystkie niezbędne informacje na temat produktu takie jak: numer PLU, nazwę, składni-ki, przypisaną grupę, dodatkowy opis itp.

Dodatkową zaletą tego oprogramowania jest możliwość obsługi wag z klawiaturami sa-moobsługowymi. Umożliwia to niezależnie od typu wagi etykietującej marki DIGI przypisanie w prosty sposób konkretnych artykułów do wy-branych klawiszy szybkiej sprzedaży, a dla wag z klawiaturą ekranową dodatkowo przypisanie wybranych symboli graficznych.

Dostępne są trzy wersje programu YAKUDO.NET:
- STANDARD
- PRO
- CHAIN
YAKUDO.NET – Standard
- komunikacja z kilkoma urządzeniami na raz,
- tworzenie i edycja baz artykułów PLU,
- projektowanie oraz edycja formatów etykiet,
- obsługa listy alergenów.
YAKUDO.NET – Pro
- funkcjonalność wersji STANDARD,
- słownik alergenów,
- programowanie i edycja klawiatur wagowych,
- tworzenie baz dostawców oraz pochodzenia.
YAKUDO.NET – Chain:
Jest to wersja do obsługi sieci sklepów.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl