Wagi z legalizacją i bez legalizacji

Wagi z legalizacją i bez legalizacji

Wagi z legalizacją i bez legalizacji

     Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na coraz większa dostępność na polskim rynku tak zwanych „tanich wag” dostępnych na giełdach, targowiskach, w Internecie. Niestety w większości przypadków wagi te nie posiadają legalizacji, a wykonanie legalizacji dla tego rodzaju wag może być niemożliwe.

     Legalizacja - zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne (źródło: www.wikipedia.pl).

     Tylko wagi posiadające ważną legalizację mogą być używane w handlu. Potwierdzeniem ważności legalizacji są cechy legalizacyjne wraz z plombą. Cechy legalizacyjne oraz plomby nie mogą być zniszczone, uszkodzone, muszą być czytelne.

     W Polsce są rozróżniane dwa rodzaje legalizacji: pierwotna oraz wtórna.

     Legalizacja pierwotna jest to pierwsza legalizacja urządzenia dokonana przed wprowadzeniem urządzenia do obrotu. Okres ważności legalizacji pierwotnej wynosi 35 miesięcy po zakończeniu roku, w którym waga została wyprodukowana. Na rysunku poniżej przedstawiono tabliczkę znamionową wagi elektronicznej ze wskazaniem daty produkcji wagi.

     Dla powyższego przykładu waga posiada legalizację ważną do końca roku 2014 plus 35 miesięcy to znaczy do 30 listopada 2017 roku (do końca roku 2014, rok 2015, 2016, do końca listopada 2017 roku).

     Legalizacja wtórna jest wykonywana po zakończeniu legalizacji pierwotnej, po uszkodzeniu zniszczeniu znaków (naklejek, plomb) potwierdzających legalizację, po każdej naprawie, podczas której było konieczne rozplombowane wagi.

     Legalizację wtórną należy wykonać w Urzędzie Miar. Jest ona potwierdzana naklejkami metrologicznymi oznaczającymi miesiąc i rok przeprowadzonej legalizacji, waga zostaje ponownie zaplombowana (plombą ołowiową, naklejką plombową, itp.). Ważność legalizacji wtórnej liczona jest do końca miesiąca w którym została waga zalegalizowana plus 24 miesiące.

     Poniżej przedstawiono przykładowe cechy legalizacji wtórnej. Cyfry rzymskie oznaczają miesiąc, w którym wykonano legalizację wtórną, natomiast cyfry arabskie rok wykonania legalizacji wtórnej.

Dla powyższych cech legalizacja jest ważna do końca czerwca 2013 roku plus 24 miesiące. Legalizacja pierwotna oraz wtórna ważna jest tylko w tedy, gdy waga oprócz cech legalizacyjnych posiada nienaruszone plomby. Każda nowa waga zakupiona w firmie DATECS-POLSKA posiada ważną legalizację.

Uwaga! Tylko wagi posiadające ważną legalizację
mogą być używane do sprzedaży towarów
ważonych.

Aktualizacja:


Dz.U. 2019 poz. 759
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

Obecnie pierwsza legalizacja wagi elektronicznej jest ważna przez 2 następne lata kalendarzowe bez ostatniego miesiąca, np. waga z oceną zgodności dokonaną od stycznia do grudnia 2021 ma ważną legalizację do 30.11.2023.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl