SEMI E.KO (DP-25) – nowa homologacja

SEMI E.KO (DP-25) – nowa homologacja

SEMI E.KO (DP-25) – nowa homologacja

     Z przyjemnością przekazujemy Państwu informację, że kasa SEMI E.KO (DP25) po raz kolejny uzyskała homologację Prezesa Głównego Urzędu Miar, w związku, z czym przez 4 ko lejne lata może być wprowadzana do obro tu. Decyzja numer PT 35/2013 ważna jest do dnia 21.10.2016.

     Kasa SEMI E.KO z homologacji 2016 jest kontynuacją pierwszej wersji tej kasy wzbogaconą o kilka nowych funkcji użytko wych oraz o zmiany wprowadzone ze względu na konieczność dostosowania kasy do aktualnych przepisów. Jedną ze zmian jest wprowadzenie na wydrukach dwóch dat z dokładnością do minuty. Pierwsza jest datą rozpoczęcia wy druku, a druga jego zakończenia. Kolejnym elementem jest wprowa dzenie na Raporcie Dobowym zakresu, jaki obejmuje poprzez dodanie dwóch dat przy kolejnym numerze raportu. Pierwsza data oznacza czas wystawienia pierwszego para gonu lub anulacji w okresie, jaki obejmuje raport, a druga data oznacza czas wydruku ostatniego dokumentu (paragonu lub anu lacji) w okresie, jaki obejmuje dany Raport Dobowy. W nowej homologacji kasy użytkow nik może zmienić czas +/ 2 godziny w sto sunku do aktualnego czasu w ramach jednej doby. W celu ograniczenia zużycia papieru przez osoby posiadające kasy zintegrowane z oprogramowaniem komputerowym do dano funkcję definiowania raportów zerują cych sprzedaż PLU oraz opakowań. Funkcja ta umożliwia ustawienie krótkiego raportu, który zostanie wydrukowany po odebraniu sprzedaży z kasy przez program, bez ko nieczności drukowania sprzedaży o wszyst kich artykułach lub opakowaniach, zostanie wydrukowana tylko informacja o zerowaniu sprzedaży. Klawiatura w nowej wersji kasy została rozbudowana o dodatkowe dwa znaki: procent [%] oraz kreskę ukośną[\]. Znaki te umieszczono pod klawiszem [.]

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl