REPOZYTORIUM Cz.2

REPOZYTORIUM

 

Po co szyfrowanie?

 • Szyfrowanie zapewnienie poufność przekazywanych danych użytkownika (np. ilości i wartości sprzedawanych towarów, obrotu, asortymentu, itp.)
 • Szyfrowanie uniemożliwia podłączenie do repozytorium urządzenia „udającego” kasę/drukarkę przekazującego nieprawdziwe dane

Wysyłanie danych do Repozytorium, a harmonogram

Kasa otrzymuje po raz pierwszy harmonogram w trakcie procesu fiskalizacji. Następnie w trakcie jej działania może otrzymać zmianę harmonogramu z Repo_WA (Azur WebApi).


Harmonogram dzieli się na:

 • Harmonogram Event Hub - określa częstotliwość wysyłki danych przez Azure Event Hub (przykładowo co 120 minut (2h) kasa ma łączyć się z Repo_EH celem wysłania dokumentów.
 • Harmonogram WebApi - określa częstotliwość komunikacji z Azure WebApi (przykładowo co 30 minut kasa ma łączyć się z Repo_WA celem pozyskania nowych rozkazów w tym np. zmiany harmonogramu).


Urządzenie fiskalne wysyła zawsze do Repozytorium (Repo_EH) wszystkie dokumenty z pamięci chronionej w formie skróconej, a harmonogram decyduje, które mają być wysyłane szczegółowo.


Wyjątkiem są następujące zdarzenia, które zawsze wysyłane są w postaci szczegółowej:

 • Aktualne wersja programu pracy kasy
 • Informacja o przejściu w tryb tylko odczyt (informacja o zakończeniu pracy kasy w trybie fiskalnym)
 • Informacja o wymianie pamięci chronionej
 • Informacja o fiskalizacji
 • Informacja o zmianie miejsca pracy kasy


Dane wysyłane przez kasę do Repo_EH są wysyłane w ramach aktualnego harmonogramu oraz wysyłane są bezpośrednio po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego.

Harmonogram który otrzymała kasa można sprawdzić, poniżej zrzuty ekranu harmonogramu z kasy K10 ONLINE. Po lewej harmonogram WebApi, po prawej Event Hub. Warto zwrócić uwagę, że w przykładzie, kasa ma wysyłać szczegółowe dokumenty do Repozytorium takie jak: RF, PA, FA, RD, WN.


Zgodnie z protokołem harmonogram może przyjąć następujące wartości:

 • „n”: gdzie n to wartość dodatnia (z zakresu 60 [Tmin] - 2678400 [Tmax]) określająca interwał w sekundach, czyli od 1 min do 31 dni.
 • "0”: oznacza "połączenie online" rozumiane jako wysyłka po każdym wytworzonym dokumencie.
 • „-1”: oznacza zawieszenie łączenia. Zawieszenie połączenia dot. tylko komunikacji z Repo_EH (Azure Event Hub)
 • „-2”: wartość nieokreślona, wszystkie inne ujemne wartości to błąd.

Warto podkreślić, że kasa w każdej chwili może dostać rozkaz wysłania dokumentów szczegółowych które dotyczą np. czasu przeszłego.

Przykład: Kasa wysłała zgodnie z harmonogramem w formie skróconej paragony za miesiąc 05.2019, jednak w miesiącu 10.2019 operator sterujący serwerem CPD wysłał za pośrednictwem WebApi (Repo_WA) rozkaz, aby kasa wysłała w postaci szczegółowej paragony za miesiać 05.2019 np. z uwagi na bieżącą kontrolę podatnika.

Jednolity plik kontrolny - wysyłka skrócona

Wszystkie dokumenty przygotowane do wysyłki muszą posiadać format zgodny z dokumentacją MF: „Jednolity plik kontrolny dla kas rejestrujących„

Po lewej stronie forma skrócona widocznego paragonu (dokumentu) o numerze JPKID 11, pochodzącego z pamięci chronionej o numerze 1. Warto zauważyć, że czas na dokumencie JPK przedstawiony jest w strefie czasowej UTC 00:00 („zulu” time), stąd różnica 2 godz. pomiędzy rzeczywistym wydrukiem widocznym po prawej.

Jednolity plik kontrolny - wysyłka szczegółowa

Po lewej stronie forma szczegółowa widocznego paragonu (dokumentu) o numerze JPKID 10, pochodzącego z pamięci chronionej o numerze 1. Podświetlony fragment przedstawia jak wygląda pozycji sprzedaży na rzeczywistym paragonie, a jak wygląda taki zapis w formacie JPK

Obowiązek użytkownika

Użytkownik ma obowiązek systematycznego przesyłania danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium znajdującego się na serwerach Ministerstwa Finansów. Kasa umożliwia automatyczne przesłanie danych zgodnie z harmonogramem przekazu danych, który jest zdalnie konfigurowany w ustawieniach kasy (przy zapewnieniu połączenia kasy z serwerami repozytorium).


W przypadku braku automatycznego przekazania danych:

 • 1. Kasa umożliwia dalszą rejestrację sprzedaży, sygnalizując błąd przekazania danych. W poniższym przykładzie pokazano sposób informacji jaki przedstawia kasa Elzab K10 ONLINE na belce statusu wyświetlacza kasjera - symbol czerwonej koperty.
 • 2. Kasa podejmuje automatyczne próby kolejnego przekazu danych zgodnie z harmonogramem


Użytkownik ma również możliwość jednorazowego przesłania danych do repozytorium, po wcześniejszym zapewnieniu połączenia z serwerem np. zmieniając chwilowo położenie kasy funkcja WYSŁANIE DOKUMENTÓW.

Dodatkowo kasa sprawdza dostępność nowej wersji programu pracy kasy i w przypadku wymaganej aktualizacji odpowiedni komunikat pojawi się na wyświetlaczu kasjera (przy zapewnieniu połączenia kasy z serwerem producenta, umożliwiającego przesyłanie danych). W poniższym przykładzie pokazano sposób informacji jaki przedstawia kasa Elzab K10 ONLINE na belce statusu wyświetlacza kasjera.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl