Już jest dostępna, nowa wersja oprogramowania dla KAS KOS_ON - część pierwsza

Wyszła nowa wersja opragromowania dla KAS KOS_ON

Różnice między wersją 001 i 002 programu pracy kasy ACLAS Kos_ON

Opisane poniżej różnice w działaniu programu pracy kasy ACLAS Kos_ON wymagają zainstalowania nowego programu, który zostanie ściągnięty automatycznie i zainstalowany (po zatwierdzeniu przez użytkownika) po Raporcie fiskalnym dobowym.

Stara wersja:

Nowa wersja:

1.Ikonki

Na wyświetlaczu operatora wprowadzono ikonki sygnalizujące różne stany kasy.
Zmiana opisana jest w punkcie 2.6 Instrukcji Obsługi i Programowania ACLAS Kos_ON.

W pierwszej linii wyświetlacza mogą pojawić się następujące ikonki statusu:

  (akumulator) – wskazuje orientacyjne napięcie akumulatora, jeżeli nie jest podłączony zasilacz sieciowy. Gdy zasilacz sieciowy jest podłączony ikonka jest „pełna” lub w trakcie ładowania. W stanie „stand-by” (brak operacji na kasie przez dłuższy czas) kasa pokazuje dokładne napięcie akumulatora (8,40V gdy jest podłączony zasilacz sieciowy).

  L (LAN) – wskazuje, że kasa ustawiona jest na połączenie do internetu poprzez sieć LAN (port Ethernet).

  W (WiFi) – wskazuje, że kasa ustawiona jest na połączenie do internetu poprzez sieć WiFi.

  G (GSM) – wskazuje, że kasa ustawiona jest na połączenie do internetu poprzez sieć GSM.

  √ lub x – wskazuje, czy jest połączenie przez wybrany sposób komunikacji.

  – wskazuje, że dane nie zostały wysłane zgodnie z harmonogramem repozytorium. Gdy dane nie zostaną wysłane to po włączeniu kasy pojawi się na krótko komunikat „DANE NIE WYSŁANE”, który później zostanie zastąpiony ikonką koperty do czasu wysłania zaległych danych do repozytorium.

  P (Pobieranie) – wskazuje, że odbywa się pobieranie aktualizacji programu pracy kasy.

2.Klawisze skrótu

W MENU 030604 INNE FUNKCJE dodano kilka dodatkowych funkcji od numeru 20 do 25, związanych z obsługa terminala płatniczego. Zmiana opisana jest w punkcie 3.6.4 Instrukcji Obsługi i Programowania ACLAS Kos_ON.

          INNE FUNKCJE (MENU030604)

Wyświetlają się „Inne funkcje”, z których możemy wybrać jedną do zdefiniowania:
01 ZALOGUJ KASJERA
02 WYLOGUJ KASJERA
03 WPŁATA
04 WYPŁATA
05 ODCZYT MASY Z WAGI
06 ZMIANA CENY
07 RABAT KWOTOWY
08 NARZUT KWOTOWY
09 KWIT
10 NALICZ OPŁATĘ
11 LISTA PLU
12 PARAGON Z NIP KLIENTA
13 WARTOŚĆ OSTATNIEGO PARAGONU
14 SPRAWDŹ CENĘ PLU
15 SPRAWDŹ STAN MAGAZYNU PLU
16 ZNAJDŹ KOD KRESKOWY
17 ZALICZKA
18 POBIERZ KOMENDY
19 WYŚLIJ DANE
20 POŁĄCZ EFT
21 ROZŁĄCZ EFT
22 TEST KOMUNIKACJI Z EFT
23 EFT RAPORT DOBOWY
24 DRUKUJ OSTAT. JPKID
25 APLIKACJA EFT

3.Terminal płatniczy

 W MENU 03080405 INNE PARAMETRY dodano kilka dodatkowych parametrów. Ponadto dodano możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych terminala płatniczego w MENU03080407. Zmiany opisane są w punkcie 3.8.4 Instrukcji Obsługi i Programowania ACLAS Kos_ON.

Przetestowano również poprawność komunikacji kasy z realnymi terminalami płatniczymi różnych dostawców – na stronie www.aclas-polska.pl po wybraniu modelu kasy i wejściu w zakładkę „Do pobrania” umieszczona jest instrukcja jak skonfigurować parametry kasy do komunikacji z różnymi terminalami płatniczymi firm obsługujących płatności bezgotówkowe.

3.1 Wybór prędkości komunikacji przy podłączeniu po RS232 (COM).

W MENU03080402 PARAM.KOMUNIKACJI dla portu COM zdefiniowano możliwe do wybrania prędkości, które powinny być zgodne z prędkością transmisji właściwą dla terminala płatniczego:
01 PRĘDK. TRANS. 9600
02 PRĘDK. TRANS. 19200
03 PRĘDK. TRANS. 38400
04 PRĘDK. TRANS. 57600
05 PRĘDK. TRANS. 115200
Opisane jest to w punkcie 3.8.4.2 Instrukcji Obsługi i Programowania ACLAS Kos_ON.

3.2 Dodanie dodatkowych parametrów

Dodane parametry opisane są w punkcie 3.8.4.5 Instrukcji Obsługi i Programowania ACLAS Kos_ON:

      INNE PARAMETRY (MENU03080405)
W MENU03080405 INNE PARAMETRY można ustawić dodatkowo:
01 ⊠ WYPŁATA Z KARTY
02 WYŚLIJ INFO PO RAPORCIE DOBOWYM
03 PYTAJ PRZY WŁĄCZ.
04 UTRZYMUJ POŁĄCZENIE
05 SZYFROWANIE
06 SPARUJ TERMINAL
07 T1 PO PODŁĄCZ.EFT
08 DZIEL WYDRUKI EFT
09 USUŃ PAROWANIE

Wybierając MENU0308040501 WYPŁATA Z KARTY należy zatwierdzić ją klawiszem "razem". Wówczas, przy zapłacie kartą pojawi się pytanie o wypłatę z karty (CASHBACK):

Jeżeli klient chce wypłacić gotówkę z karty należy wpisać kwotę wypłacaną i zatwierdzić klawiszem "enter". Po wydruku paragonu wydrukują się 2 wydruki z terminala płatniczego, w których ujęta będzie ta wypłata.

UWAGA:
Możliwość wypłaty z karty jest dostępna tylko wtedy, gdy jest podłączony terminal płatniczy.

Wybierając MENU0308040502 WYŚLIJ INFO PO RAPORCIE DOBOWYM kasa po wykonaniu raportu dobowego wyśle taką informację do terminala płatniczego. W zależności of ustawionych parametrów terminala płatniczego zakończy on również dobę (lub nie). Po zakończeniu doby terminal płatniczy może wydrukować raport lub zlecić jego wydrukowanie na kasie.


Wybierając MENU0308040503 PYTAJ PRZY WŁĄCZ. kasa po włączeniu i wykonaniu początkowych sprawdzeń zada pytanie czy terminal płatniczy jest podłączony (czy należy nawiązywać z nim komunikację).

Wybierając MENU0308040504 UTRZYMUJ POŁĄCZENIE kasa wyświetli:

Wybierają „0” kasa nie będzie sprawdzać połączenia z terminalem płatniczym bez rozpoczęcia transakcji płatności. Wybierając od 30 do 99 sekund – kasa automatycznie będzie sprawdzać połączenie z terminalem płatniczym, niezależnie od transakcji płatności.

     Wybierając MENU0308040505 SZYFROWANIE kasa wyświetli:
0 – WYŁĄCZONE
1 – PAROWANIE AUTOMATYCZNE
2 – PAROWANIE RĘCZNE

Przy wyborze parowania automatycznego lub ręcznego kasa wymieni z terminalem klucz umożliwiający szyfrowanie transmisji.

Wybierając MENU0308040506 SPARUJ TERMINAL kasa sparuje się z podłączonym terminalem płatniczym wymieniając klucz do szyfrowania transmisji.

Wybierając MENU0308040507 T1 PO PODŁĄCZ.EFT kasa umożliwia ustawienie opóźnienia rozpoczęcia transmisji do terminala płatniczego po nawiązaniu z nim połączenia. Ustawienie to może być przydatne przy niektórych terminalach płatniczych. Gdy wyświetli się:

należy wpisać „1” i zatwierdzić klawiszem "enter".

Wyświetli się wówczas:

i należy ustawić czas opóźnienia zgodny z dokumentem dotyczącym podłączania terminali płatniczych załączonym na stronie www produktu w zakładce „Do pobrania”. Następnie wprowadzony czas należy zatwierdzić klawiszem "enter".

Wybierając MENU0308040508 DZIEL WYDRUKI EFT i wprowadzając „1” i zatwierdzając klawiszem "enter" kasa po każdym wydruku następującym po paragonie fiskalnym będzie wymagała naciśnięcia klawisza "enter" dla kontynuowania wydruków. W innym przypadku nastąpi nieprzerwany wydruk po paragonie fiskalnym.

Wybierając MENU0308040508 USUŃ PAROWANIE kasa usunie klucz służący szyfrowaniu transmisji z terminalem płatniczym i umożliwi sparowanie innego terminala płatniczego podłączonego do kasy. Funkcję tą powinien obsłużyć serwisant, który dostarczy nowy terminal.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl