Konfiguracja i ustawienie wagi PROXIMA

Konfiguracja i ustawienie wagi PROXIMA

Konfiguracja i ustawienie wagi PROXIMA

 

Ustawienie parametrów transmisji TCP/IP w wadze PROXIMA

Aby ustawić parametry transmisji należy kolejno:

 • wejść do MENU wagi wciskając w tym celu klawisz [SHIFT] + [CONFIG] jednocześnie,
 • wpisać hasło dostępu do menu wagi (standardowe hasło [SP] [C] [F] [G] [N] [G]),
 • zatwierdzić wpisane hasło klawiszem [INTRO]
 • przejść klawiszem [MENU] do funkcji [KONF KOMUNIKACJI] zatwierdzić wybraną funkcję klawiszem [INTRO]
 • w funkcji [KONF KOMUNIKACJI] należy ustawić następujące opcje:
 [WAGA] – 1 		{numer wagi},
 [STOISKO] – 1 	{numer stoiska},

wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem [INTRO], a następnie klawiszem [T] zapisać do pamięci wagi.

 • przejść klawiszem [MENU] do funkcji [ETHERNET] ustawiając w niej następujące opcje:
[NET ID] – 1 	{numer sekcji – gdy numer sekcji na wszystkich wagach w sklepie jest taki 
        sam wagi nawzajem siebie widzą, gdy jest różny wagi wzajemnie nie komunikują się}, 
[TCP IP] – TAK 	{aktywacja TCP/IP}, zmiana kalwiszem [TAB],
[DHCP] – NIE 		{DHCP}, zmiana kalwiszem [TAB],
[IP] – 192.168.001.200 	{Adres IP wagi},
[MSK] – 255.255.255.000 {Maska Podsieci},
[GW] – 000000000000 	{Brama}, 
[PORT] – 6000 		{PORT Komunikacyjny standardowo 6000},
[MODE] – AUTO 		{Prędkość karty sieciowej 10/100/AUTO},

wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem [INTRO], a następnie klawiszem [T] zapisać do pamięci wagi.

 • będąc w funkcji [ETHERNET] należy wyjść pozycję wyżej do funkcji

[KONF KOMUNIKACJI], w tym celu należy wcisnąć klawisz [ESC].

W funkcji [KONF KOMUNIKACJI] wciskając klawisz [MENU] należy odszukać pozycję [KONTROLA SIECI], klawiszem [NITRO] należy wejść do wybranej funkcji, następnie klawiszem [MENU] odszukać pozycję [KONFIGURACJA SIECI].

Po wciśnięciu klawisza [INTRO] waga uruchomi się dwa razy i będzie gotowa do pracy poprzez interfejs TCP IP. Jeśli waga podczas ponownego uruchomienia zapyta o potwierdzenie konfiguracji, zapytanie zatwierdzić klawiszem [INTRO] lub klawiszem [T].

 

Zasada poruszania się po MENU wagi PROXIMA

[INTRO] – zatwierdzanie, wejście do funkcji,
[], [MENU ] – Poruszanie się po MENU wagi,
[TAB] – Zmiana wartości funkcji, 
[ESC] – Wyjście z funkcji,
[T] – Zapis do pamięci wagi, po uprzednim zatwierdzeniu klawiszem [INTRO]

Ustawienie podstawowych parametrów pracy wagi

 • ustawić tryb etykietowania, wciskając klawisz [SHIFT] + [LABEL],
 • ustawić kolejno następujące opcje, wciskając klawisz [MENU]:
[Sprzedaż] - tryb pracy wagi – samoobsługa, paczkowanie, paczkowanie ręczne,
[Druk Do] – ustawienie drukarki wydruku, standardowo [ETY],
[ETY] – wybór zaprogramowanych etykiet dostępnych w wadze,
 • zaprogramować kod kreskowy wchodząc do menu programowania poprzez wciśnięcie następujących klawiszy [SHIFT] [PROGRAM] -> [KOD KRESKOWY] ->[EAN13] np.: 29CCCCCWWWWW,
 • klawisz [PLU/PRC] umożliwia wpisanie ceny dla ważonego towaru, którego nie ma w wadze,
 • klawisz [ESC/K+] umożliwia wprowadzenie oraz wydruk etykiety dla towaru nieważonego.

 

Sprzedaż, wydruk etykiety dla klienta

Po zaprogramowaniu wagi w bazę towarową, z systemu informatycznego, w celu dokonania wydruku etykiety dla klienta na dany towar należy kolejno:

 • położyć towar na szalce wagi,
 • wybrać z menu wagi ważony towar za pomocą klawiatury numerycznej np. [3] [2] [3] [2]
 • wcisnąć klawisz [INTRO], na wyświetlaczu wagi pokaże się cena wybranego towaru, oraz należność za zważony towar, oraz jego nazwa.
 • w zależności od trybu pracy wagi, etykieta wydrukuje się samoczynnie, lub należy wcisnąć klawisz sprzedawcy [V1]..[V10], aby zatwierdzić wydruk etykiety,
 • wydrukowaną etykietę umieścić na ważonym towarze.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl