ELZAB K2 Pay online cz.3

LZAB K2 Pay online cz.3

ELZAB K2 Pay online - informacje ogólne cz.3

USTAWIENIA SERWERÓW

     Poniższa tabela przedstawia adresy i porty serwerów, z którymi komunikacja drukarki musi zostać
zapewniona.

Nazwa serwera Adres serwera Port komunikacyjny
serwer CPD esb.mf.gov.pl port TCP 5062
serwer WebAPI e-kasy.mf.gov.pl port TCP 443
serwer EH1 crr-eh01-prd.servicebus.windows.net port TCP 443
serwer EH2 crr-eh02-prd.servicebus.windows.net port TCP 443
serwery producenta
zarządzanie
rejestracja

ecr.mparagon.pl
sp.elzab.pl
port TCP 443
port TCP 443
serwer czasu NTP tempus1.gum.gov.pl
lub ucirtr.agh.edu.p
port UDP 123

      Poniższe funkcje umożliwiają zmianę adresów części internetowych serwerów, z którymi komunikuje
się drukarka. Dostęp do konfiguracji jest możliwy po uruchomieniu drukarki w trybie serwisowym
(patrz rozdział
3 Uruchomienie drukarki w trybie serwisowym na stronie 12).

1
ADRES SERW. CPD

     Jest to adres serwera zlokalizowanego w Centrum Informatyki Resortu Finansów, na który trafiają
wszystkie wysyłane przez drukarkę dokumenty. Realizuje on m.in. fiskalizację drukarki i raport
rozliczeniowy.


2
ADRES SP REJESTRACJA

     Jest to adres serwera producenta drukarki, na którym rejestrowane są: pierwsza rejestracja drukarki
oraz wymiany pamięci fiskalnej.


3
ADRES SERW. PRODUCENTA

     Jest to adres serwera producenta drukarki, który zarządza aktualizacjami oprogramowania drukarki
po otrzymaniu homologacji oraz statusem drukarki do celów serwisowych. Aby móc zmienić ten adres
należy podać hasło dostępu, które można uzyskać kontaktując się z serwisem głównym producenta.


4
ADRES SERW. M/PLATFORM

     Jest to adres serwera producenta drukarki, który zajmuje się dostarczaniem dodatkowych usług
do drukarki.


5
ADRES SERW. NTP

     Jest to adres serwera w Głównym Urzędzie Miar, który udostępnia usługę synchronizacji czasu
na drukarce.


6
STATUS

     Na stronach od STATUS [1/8] do STATUS [8/8] wyświetlone zostają poniższe dane:

 

Nr strony: Nazwa statusu: Opis:
STATUS 1/8 KONFIGURACJA SIECI -Liczba pakietów (ramek) wysłanych i odebranych
-BRAMA DOMYŚLNA, parametry sieciowe
STATUS 2/8 MODUŁY KOMUNIKACYJNE  
STATUS 3/8 USTAWIENIA SERWERÓW Ustawione adresy serwerów komunikacyjnych:
NTP: serwer synchronizacji czasu

CPD: główny serwer Centrum informatyki Resortu
Finansów

WA: serwer poleceń dla urządzeń fiskalnych

EH: serwer, na który urządzenie fiskalne wysyła
dokumenty

PRODUCENTA: serwer producenta urządzenia
STATUS 4/8 REPO_CPD Statusy komunikacji urządzenia z serwerem CPD (m.in.
OSTATNIE POPRAWNE POŁĄCZENIE, OSTATNIE BŁĘDNE
POŁĄCZENIE, NR BŁĘDU)
STATUS 5/8 REPO_WA Statusy komunikacji urządzenia z serwerem WA (m.in.
OSTATNIE POPRAWNE POŁĄCZENIE, OSTATNIE BŁĘDNE
POŁĄCZENIE, NASTĘPNE POŁĄCZENIE, ILOŚĆ BŁĘDNYCH
POŁĄCZEŃ, CZĘSTOTLIWOŚĆ POŁĄCZEŃ, STATUS KODU QR)
STATUS 6/8 REPO_EH Statusy komunikacji urządzenia z serwerem EH (m.in.
OSTATNIE POPRAWNE POŁĄCZENIE, OSTATNIE BŁĘDNE
POŁĄCZENIE, NASTĘPNE POŁĄCZENIE, CZĘSTOTLIWOŚĆ
POŁĄCZEŃ, ŻĄDANE DOKUMENTY)
STATUS 7/8 SERWER NTP Statusy komunikacji z serwerem NTP (m.in. OSTATNIE
POPRAWNE POŁĄCZENIE)
STATUS 8/8 INNE Status modułu TPM,
Daty ważności certyfikatów dla danych i komunikacji TLS

7 JPKID STATUS
     Aby wywołać funkcję należy uruchomić drukarkę w trybie serwisowym (patrz rozdział
3 Uruchomienie
drukarki w trybie serwisowym
na stronie 12) oraz zapewnić aktywne połączenie internetowe drukarki
z Centralnym repozytorium kas (patrz rozdział
4 Uzyskanie połączenia drukarki z siecią Internet na
stronie 12
).

     Drukarka po
nawiązaniu komunikacji z repozytorium kas wyświetla komunikat:

JPKID STATUS: PAMIĘĆ CHRONIONA: XXX WYSŁANE: YYY PRZETWORZONE: ZZZ, gdzie:

XXX: ostatni numer dokumentu, jaki drukarka przechowuje w pamięci chronionej

YYY: ostatni numer dokumentu, jaki drukarka wysłała do repozytorium

ZZZ: ostatni numer dokumentu, jaki został przetworzony przez repozytorium

Podłączanie zewnętrznych urządzeń do drukarki

1 Zasilacz
     Zasilacz znajduje się w podstawowym wyposażeniu drukarki. Jest to zasilacz jednonapięciowy 5V/3A
zakończony złączem typu USB A. Do wyposażenia należy również kabel USB A / USB-C.


UWAGA: W przypadku uszkodzenia zasilacza nie jest przewidziana jego naprawa, należy wymienić
go na nowy.


2
Terminal płatniczy

     Terminal płatniczy (Verifone Carbon Mobile 5) jest podstawowym urządzeniem współpracującym
z drukarką fiskalną. Oba urządzenia razem stanowią niezależną kasę fiskalną. Połączenie kasy do sieci
Internet następuje przez interfejs GSM lub WiFi, udostępniony drukarce przez terminal.


3
Komputer PC

     Komputer łączymy z kasą za pośrednictwem portu USB-C przeznaczonego do podłączenia
dedykowanego terminala Verifone. Konieczne jest użycie przejściówki gniazdo USB-C/wtyk USB A oraz
konfiguracja połączenia RNDIS. Możemy wtedy skorzystać z dedykowanych dla drukarki ELZAB K2 Pay
online programów np. programu do odczytu pamięci fiskalnej.

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą: Link do sklepu

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl