DESK 5000/MOVE 5000

INGENICO DESK 5000/MOVE 5000

 

W celu stabilnej komunikacji między Dotykačka a terminalami kart płatniczych należy ustawić w obu urządzeniach statyczne adresy IP.

Jeśli adres IP jednego z tych urządzeń zostanie zmieniony (np. po wyłączeniu lub ponownym uruchomieniu) wówczas należy ponownie przywrócić komunikację.

Domyślnie adres IP urządzenia sieciowego jest przydzielany przez serwer DHCP działający na routerze. Dlatego konieczne jest połączenie się z tym routerem i odpowiednie dostosowanie ustawień serwera DHCP aby przypisać adresy IP tylko z części ustawionego zakresu sieci. Zapewniają to statyczne adresy IP dla tabletu Dotykačka i terminala płatniczego, które powinny być po za zakresem serwera DHCP. Następnie należy podać dane sieci LAN (adres IP routera i maskę podsieci).

W celu prawidłowego ustawienia terminala i tabletu należy uzyskać dane dostępu do ustawień/konfiguracji routera (adres IP routera, dane użytkownika i hasło do administrowania siecią). Informacje te powinny być dostarczone przez operatora, właściciela obiektu lub administratora odpowiedzialnego za tworzenie sieci w miejscu instalacji.

USTAWIENIE ROUTERA

W tym celu otwórz przeglądarkę internetową na urządzeniu podłączonym do sieci i wprowadź adres IP lub URL routera w pasku adresowym przeglądarki (najczęściej 192.168.0.1, 192.168.1.1 lub 10.0.0.1). Następnie wprowadź nazwę użytkownika (zwykle „admin”) i hasło logowania, a następnie zaloguj się do administracji internetowej routera.

W celu uzyskania informacji o sieci przejdź do zakładki Status, w której znajdziesz dane o lokalnej sieci (LAN). Potrzebny będzie adres IP routera i maska podsieci.

Następnie przejdź do zakładki DHCP i ustawień serwera DHCP. Jeśli zakres adresów podanych przez serwer DHCP zajmuje całą pojemność sieci (od 1 do 255), zmodyfikuj zakres końcowy. Dokonaj zmian tak, aby uzyskać wolne adresy IP dla terminala i tabletu (np. można zmniejszyć końcowy zakres adresów do xxx.xxx.xxx.200).

UWAGA! Będziemy potrzebowali zakres adresów IP, adres bramki, oraz serwerów DNS w dalszej części konfiguracji więc należy je zapisać.

USTAWIENIA TERMINALI INGENICO DESK 5000/MOVE 5000

Wygląd klawiatury oraz opis klawiszy funkcyjnych terminala MOVE 5000

Terminal włączamy przyciskiem Potwierdź a wyłączamy wciskając równocześnie przycisk Potwierdź oraz kropkę.

Ustawienia sieci dla terminali podłączonych kablem Ethernet

Gdy terminal jest gotowy do użycia na wyświetlaczu widać logo Elavon.

Wciśnij przycisk Funkcja -> Terminal -> Konfiguracja na ekranie pojawi się numer profilu i jeżeli jest on poprawny wciśnij Potwierdź. Następnie wyłączamy opcję Tonowo -> Anuluj -> Anuluj

Na ekranie pojawią się opcje ustawień Ethernet:

 • Protokół DHCP: Włącz Protokół Statyczny Włącz tryb DHCP? -> NIE
 • Adres IP: Wprowadź adres IP spoza określonego na routerze zakresu sieci. Jeżeli zakres sieci na serwerze DHCP kończy się np. adresem 192.168.0.200 wybierz wyższy dla terminala (np. 192.168.0.234) i potwierdź przyciskiem OK.
 • Maska podsieci: wprowadź maskę sieci (np. 255.255.255.0) i potwierdź przyciskiem OK.
 • Brama IP: wprowadź adres bramki czyli adres IP routera i potwierdź przyciskiem OK.
 • Adres DNS1/DNS2: wprowadź adresy DNS i zatwierdź przyciskiem OK.
 • PING: wciśnij OK aby sprawdzić działanie połączenia – jeżeli połączenie jest poprawne i „Ping udany” wciśnij OK.
 • Drukuj konfig: wydrukuj dane połączenia (będą potrzebne w późniejszym etapie konfiguracji).
 • Zapisz zmiany: zapisz ustawienia sieciowe.

Wszystkie dane zakresu adresów IP, maski podsieci, adresu bramki, etc są widoczne w ustawieniach routera do którego osoba konfigurująca terminal powinna mieć dostęp.

Po kliknięciu Anuluj przejdź do pozycji Ustawienia -> Adres IP ECR i wpisz adres IP tabletu Dotykačka (opis ustawienia statycznego adresu IP w tablecie oraz sprawdzenia znajdziemy poniżej) i zatwierdź go przyciskiem OK.

W menu Setup przejdź do pozycji ECR SSL -> Włączyć SSL? -> TAK a następnie wybierz ANULUJ aby wyjść z menu.

Ustawienia sieci dla terminali połączonych przez WiFi

Gdy terminal jest gotowy do użycia na wyświetlaczu widać logo Elavon.

Wciśnij przycisk Funkcja -> Terminal -> Konfiguracja -> Tryb łączności WiFi -> Akceptuj Potwierdź numer profilu przyciskiem OK.

Po pojawieniu się widoku Konfiguracja WiFi -> Sieci WIFI -> Nowa Sieć -> Tryb łączności -> Automatyczna po zakończeniu skanowania dostępnych sieci należy wybrać odpowiedni punkt dostępu do którego będzie podłączony terminal oraz tablet i zatwierdzić wybór zielonym przyciskiem Potwierdź. W Zabezpieczeniach wybrać Standardowe lub Enterprise zależnie od ustawień routera i następnie zatwierdzić wybór zielonym przyciskiem Potwierdź. Następnie należy wpisać hasło dostępu do wybranej sieci i zatwierdzić zapisanie wprowadzonych danych zielonym przyciskiem Potwierdź. Konfiguracja nowego profilu OK.

Jeżeli ustawienia są poprawne w lewym górnym roku terminala znak sieci bezprzewodowej będzie miał kolor zielony.

Po kliknięciu Anuluj pojawi się ponownie ekran Konfiguracja WIFI i tam należy wybrać opcję Konfiguracja IP:

 • Protokół DHCP: Włącz Protokół Statyczny Włącz tryb DHCP? -> NIE
 • Adres IP: Wprowadź adres IP spoza określonego na routerze zakresu sieci. Jeżeli zakres sieci na serwerze DHCP kończy się np. adresem 192.168.0.200 wybierz wyższy dla terminala (np. 192.168.0.234) i potwierdź przyciskiem OK.
 • Maska podsieci: wprowadź maskę sieci (np. 255.255.255.0) i potwierdź przyciskiem OK.
 • Brama IP: wprowadź adres bramki czyli adres IP routera i potwierdź przyciskiem OK.
 • Adres DNS1/DNS2: wprowadź adresy DNS i zatwierdź przyciskiem OK.
 • PING: wciśnij OK aby sprawdzić działanie połączenia – jeżeli połączenie jest poprawne i „Ping udany” wciśnij OK.
 • Drukuj konfig: wydrukuj dane połączenia (będą potrzebne w późniejszym etapie konfiguracji).
 • Zapisz zmiany: zapisz ustawienia sieciowe.

Wszystkie dane zakresu adresów IP, maski sieci, adresu bramki, etc są widoczne w ustawieniach routera do którego osoba konfigurująca terminal powinna mieć dostęp.

Po kliknięciu Anuluj i zweryfikowaniu przez terminal ustawień sieci przejdź do Ustawienia -> Adres IP ECR -> i wpisz adres IP tabletu Dotykačka (opis ustawienia statycznego adresu IP w tablecie oraz sprawdzenia znajdziemy poniżej) i zatwierdź go przyciskiem OK.

W menu Setup przejdź do pozycji ECR SSL -> Włączyć SSL? -> TAK a następnie wybierz ANULUJ aby wyjść z menu.

 

Ustawienie statycznego adresu IP na tablecie Dotykačka (Wifi)

- poniższe ustawienia na przykładzie tabletu Dotykačka 14” oraz 8”. W przypadku posiadania innego urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcją producenta.

Otwórz ustawienia systemu Android (otwórz górny pasek i kliknij koło zębate).

W sekcji Sieci zwykłe i bezprzewodowe wybierz WiFi.

W sekcji Sieci zwykłe i bezprzewodowe wybierz WiFi.

Przytrzymaj dłużej palcem nazwę sieci, do której aktualnie podłączony jest tablet i wybierz Modyfikuj sieć.

Następnie:

 • Włącz „Opcje zaawansowane”
 • Proxy - brak
 • Ustawienia IP - Statyczny
 • Adres IP - wprowadź wybrany adres IP (zgodny z adresacją sieci)
 • Długość przedrostka sieci - 24
 • Brama – zgodnie z ustawieniami rutera
 • DNS 1 – 8.8.8.8
 • DNS 2 – 8.8.4.4

Sprawdź ustawienia następnie kliknij Zapisz

Ustawienie statycznego adresu IP na tablecie Dotykačka (Ethenet)

poniższe ustawienia na przykładzie tabletu Dotykačka 14” oraz 8”. W przypadku posiadania innego urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcją producenta.

Otwórz ustawienia systemu Android (otwórz górny pasek i kliknij koło zębate).

W sekcji Sieci zwykłe i bezprzewodowe kliknij przycisk Więcej, następnie wybierz Ethernet.

 Kliknij Ethernet IP mode i wybierz static.

Przytrzymaj dłużej palcem nazwę sieci, do której aktualnie podłączony jest tablet i wybierz Modyfikuj sieć.

Następnie:

 • Adres IP - wprowadź wybrany adres IP (zgodny z adresacją sieci),
 • Brama – zgodnie z ustawieniami routera.
 • Netmask – 255.255.255.0
 • DNS 1 – 8.8.8.8
 • DNS 2 – 8.8.4.4

Sprawdź ustawienia następnie kliknij CONNECT

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl